o www.eling.rs

Naslovna

  Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu  u preradi obojenih metala,ELING je razvio svoju sopstvenu tehnologiju za proizvodnju aluminijumskih bileta. Pre nekoliko godina, osnovali smo livnicu i instalirali livnu mašinu, sa ciljem da proizvodimo bilete za tržište. Specijalizovani smo u oblasti tvrdih legura, i livenju bileta velikog prečnika, po specijalni zahtevima kupaca.

  Kao logično proširenje proizvodnog ciklusa, sada imamo i presu za ekstruziju snage 3000 tona, sa opremom za dodatno tretiranje aluminijumski profila. Planiramo da, sa kvalitetom i cenom, nađemo našu poziciju na svetskom tržištu profila, šipki i specijalnih preseka, prvenstveno od tvrdih legura.  

  Visok kvalitet bileta na ulazu i znanje, garant su savršenih profila. Imamo opremu za termičku obradu ekstrudiranih proizvoda: moćne ventilatore za hlađenje, kade za kaljenje i peći za starenje. Sa ovom opremom, možemo da primenimo bilo koji od standardnih termičkih tretmana, od T1 do T10. Takođe, spremni smo da primenimo kombinovane postupke, na osnovu našeg iskustva ili po zahtevu kupca.

  Profili se seku na dužinu po zahtevu kupca. Imamo alate za različite dimenzije šipki, pravougaonih i heksagonalnih profila. Po zahtevu kupca, za svaku ozbiljnu količinu proizvoda, u svakom trenutku smo spremni da organizujemo izradu alata na osnovu crteža.